2 ตัวอย่าง จดหมาย สอบถาม ข้อมูล New


ตัวอย่าง จดหมาย สอบถาม ข้อมูล. Quotation for electronics laboratory dear sir, we are interested in buying some equipment for. ให้นักเรียนออกแบบ แบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลที่นักเรียนสนใจ เช่น ความพึงพอใจในการให้บริการของ โรงอาหาร, ความพึงพอใจใน.

ตัวอย่างพิมพ์ซองจดหมาย บริษัท คอมแพทบิส จำกัด CO., LTD.) from compatbiz.com

ให้นักเรียนออกแบบ แบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลที่นักเรียนสนใจ เช่น ความพึงพอใจในการให้บริการของ โรงอาหาร, ความพึงพอใจใน. Quotation for electronics laboratory dear sir, we are interested in buying some equipment for. ตัวอย่างที่ 4 (สอบถามความเป็นไปได้ในการเยี่ยมชมหน่วยงาน) i am writing to you from ชื่อหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, ข้อมูลหน่วยงาน in thailand, which has been established

2

Quotation For Electronics Laboratory Dear Sir, We Are Interested In Buying Some Equipment For.

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (quatation) the manager modern electro products ltd 57, new man street, london, uk, w1t3ef 20 feb 2010 subject : ให้นักเรียนออกแบบ แบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลที่นักเรียนสนใจ เช่น ความพึงพอใจในการให้บริการของ โรงอาหาร, ความพึงพอใจใน.

ตัวอย่างที่ 4 (สอบถามความเป็นไปได้ในการเยี่ยมชมหน่วยงาน) I Am Writing To You From ชื่อหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, ข้อมูลหน่วยงาน In Thailand, Which Has Been Established


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *