9 Ideo สาทร ท่าพระ เช่า 2k24


Ideo สาทร ท่าพระ เช่า

Ideo สาทร ท่าพระ เช่า. ชั้น27 แบ่งเป็นโซนนอน โซนครัว โซนนั่งเล่น 1 ห้องน้ำ มี. ชั้น 19 floor เช่าเพียง 18000 บาท/เดือน

เช่า คอนโด ไอดีโอ ideo สาทรท่าพระ ใกล้บีทีเอส โพธิ์น from www.kobkid.com

ชั้น 19 floor เช่าเพียง 18000 บาท/เดือน ชั้น27 แบ่งเป็นโซนนอน โซนครัว โซนนั่งเล่น 1 ห้องน้ำ มี.

2 Ideo สาทร ท่าพระ เช่า

ชั้น27 แบ่งเป็นโซนนอน โซนครัว โซนนั่งเล่น 1 ห้องน้ำ มี.

ชั้น 19 floor เช่าเพียง 18000 บาท/เดือน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *